knihy-BENJAN

prejsť na:

úvodnú stranu

cenník

anotácie

mimoknižné publikácie

UKÁŽKY  Z  KNÍH 

v PDF alebo HTML formáte

Ak máte program ACROBAT READER alebo ADOBE ACROBAT, kliknite na  PDF  (za názvom knihy),
 inak použite voľbu   HTM 

Poznámky: 1. Vo formáte PDF sa zachová pôvodná úprava (formátovanie textu a grafika), vo formáte HTML text bude síce čitateľný, ale úprava sa naruší.
 2. Číslovanie strán kníh v elektronickej podobe (v PDF formáte) sa celkom nezhoduje s číslovaním kníh vydaných tlačou (v HTML strany nie sú vôbec identifikovateľné).

 3. Vybrané časti kníh, prezentované v ukážke, sú označené (oddelené) priamo v texte vodorovnými čiarami tyrkysovej farby (v PDF ukážkach sú vybraté časti označené aj v obsahu knihy zvislými tyrkysovými čiarami)

 

 

 

číslo knihy

názov knihy (skrátený)

Informácie o ukážke (o jej veľkosti, obsahu, rozsahu)

1.

Fakty a úvahy O VIERE…  PDF   HTM

Veľkosť ukážok:

v PDF:  1,39 MB.  169 strán.

v HTML: 1,18 MB.  200 strán.
Celá kniha (v elektronickej podobe) má 413 strán.
 

2.

Fakty a úvahy O ŽIVOTE…  PDF   HTM

 

Veľkosť ukážok:

v PDF: 932 kB. 103 strán.

v HTML: 958 kB. 143 strán.
Celá kniha (v elektr. podobe) má 157 strán.
 

3.

L. N. TOLSTOJ…  PDF    HTM

 

Veľkosť ukážok:

v PDF: 337 kB. 60 strán.

v HTML: 306 kB. 85 strán.
Celá kniha (v elektr. podobe) má 206 strán.
 

4.

POZNANIE… (2. vyd.)  PDF   HTM

Veľkosť ukážok:

v PDF: 1,11 MB. 89 strán.

v HTML: 824 kB. 85 strán.
Celá kniha (v elektr. podobe) má 206 strán.

6.

„NOVÝ VEK“…  PDF   HTM

 

Veľkosť ukážok:

v PDF:  418 kB. 56 strán.

v HTML: 398 kB. 58 strán.
Celá kniha (v elektr. podobe) má 86 strán.
 

13.

KULTÚRA ZÁPADU…  PDF

Veľkosť ukážky v PDF: 9,54 MB.

126 strán, vrátane 28 strán obrazovej prílohy.

Celá kniha (v elektr. podobe) má 165 strán, (vrátane 36 strán obraz prílohy).

Keďže ide o obrazovú prílohu so zložitou gra­fikou, ukážka v HTML nie je k dispo­zácii.

 14.

...z ANTROPOLÓGIE...  PDF  HTM

Veľkosť ukážok:

v PDF:  1 MB. 

v HTML: 528 kB.  

 

15.

NEURÁLNA TERAPIA…  PDF

Veľkosť ukážky v PDF: 9,47 MB.

72 strán textu s obrázkami).

Celá kniha (v elektr. podobe) má 164 strán.

Keďže ide o obrazovú prílohu so zložitou gra­fikou, ukážka v HTML nie je k dispo­zácii

 

 

SOLUS CHRISTUS – TOTUS CHRISTUS  PDF

Veľkosť ukážky v PDF:  442 kB

28 strán A5

 

prejsť na:

úvodnú stranu

cenník

anotácie

mimoknižné publikácie