ATEIZMUS –TEIZMUS – KRESŤANSTVO

obr.(autor: Lukáš Embe; formát: A5; 150 strán)

Kniha sa skladá zo štyroch častí: I. NEVE­RECTVO a VIERA (o kres­ťan­skej viere a viere "nevercov", o vzťahu medzi vedou a vierouy
II. VIERA a KRESŤAN­STVO (nie kaž­dý kto „ve­rí“ je kresťanom; o ceste k vie­­re, zdo­lávaní pochybností a iných pre­kážok).
 III. KRES­ŤAN­STVO a ŽI­VOT (dôležité otáz­ky kresťan­stva vo vie­rouke a v pra­xi),
 IV. ZMY­SEL a CIEĽ ŽIVOTA. (koinónia s Bohom).

     

Prejsť na:  ÚVODNÚ STRANU  CENNÍK

 

     Stiahnite si prológ, epilóg a obsah knihy v PDF