Pred-branouPRED BRÁNOU EXITU a ZA BRÁNOU TRANSITU
autor: M. B. BenJan;
počet strán: 168; hmotnosť: 240 gr.; väzba: brožovaná; jazyk: slovenský; rozmer: 148 x 210 mm; rok vydania: 2021;
vydavateľ: KNIHY-BENJAN (MBKB);
ISBN: 978-80-8141-264-6

 

O čom je táto kniha? Ak by sme preložili symbolický jazyk jej názvu do „profánnej reči“, znel by asi takto: „O poslednej fáze života človeka, a o tom čo ho čaká po smrti“.

Kniha má štyri časti. Tri časti sú venované poslednej fáze života človeka (1. časť je zameraná na choroby, 2. časť na starobu, 3. časť na terminálne chvíle). No a tomu, čo nás (asi) čaká po (tomto) živote, je venovaná 4. časť knihy.

Posledná fáza života má, pochopiteľne, isté zvláštnosti. Tie napriek veľkej individuálnej rozdielnosti, majú niečo spoločné (alebo aspoň podobné): ak vynecháme niektoré mimoriadne situácie, ako je napr. pokročilá demencia, kóma a pod., je život „v tieni brány exitu“ ovplyv­nený:

1.   Po telesnej stránke: často (i keď nie obligátne, a nie u každého v rovnakej miere) bolesťami a obmedzeniami, spôsobenými rôznymi chorobami alebo involučnými zmenami.

2.   Po psychickej stránke: uvedomovaním si blízkej smrti, a všetkým, čo s tým súvisí. Prejavovať sa to môže rôzne – pokojnou odovzdanosťou, cynickou rezignáciou, ale najčastejšie úzkosťou a obavami: „Čo bude s tým (a s tými), čo tu zanechám?“, alebo strachom, zmätkom, panikou: „Čo bude so mnou?“ „Aké to bude, aká hrôza ma čaká?“

3.   Po duchovnejstránke. Tu sú odlišnosti najväčšie. Záleží na presved­čení človeka, na tom ako žil, a čomu (komu) veril, na „paradig­me“, ktorá určovala jeho myslenie a konanie. Práve to o­vplyv­ňuje najpodstatnejšie celé bytie človeka. Teda aj to, čo bolo uvedené sub 1. a 2.: ako vníma a znáša svoje telesné pocity, aká je jeho psy­chika: či v nej prevláda nádej a pokojná odovzdanosť alebo bez­nádej, strach a zmätok.

Autor vychádza z faktov – z empírie (skúseností vlastných aj iných ľudí) a z vedeckých poznatkov. A tam kde tieto dva zdroje neposkytujú žiadne informácie (teda najmä vo veciach, ktoré sú obsahom 4. časti), opiera sa o „relevantné indície“, založené na jedinom spoľahlivom zdroji, ktorým je podľa autora Písmo. Pritom nezostáva iba pri opise, pri konštatovaní, ale snaží sa z prezen­to­va­ných faktov dospieť k záverom, ktoré môžu poslúžiť ako cenné praktické rady.

 Pozrite si obsah, úvod a epilóg knihy

 

         Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník