»NOVÝ VEK« alebo KONIEC TOHOTO (»STA­­RÉHO«) VEKU?

(autor: Marek Beem; A5, 70 str.;  9,3 AH) 

Hnutie New Age – nepriateľ kresťanstva; čo mali s ním spo­ločné naciz­mus a komunizmus? Za čím všetkým sa skrýva toto hnutie? (Ezoterika, východ­né kulty, tzv. alternatívna me­dicína, globalizmus atd.). Aký je pohľad kresťanov na tieto otáz­ky? Ideológia evolu­cio­nistov (darvinistov) a jej „hlinené no­hy“. Nie­čo o érach, letopoč­toch, kalen­dároch.

 

Poznámka: K dispozícii sú obsiahle ukážky z tejto knihy; ak si ich chcete pozrieť, knikni te na UKÁŽKY a pokračujte ďalej podľa návodu.

Pozrite si úvod, záver a obsah knihy

            

 
Prejsť na: ÚVODNÚ STRANU  CENNÍK