titul: HLBINY a VÝŠINY V ŽIVOTE ČLOVEKA

podtitul: ZÁMER a ZMYSEL vo svete, v živote (i v utrpení)

 

Autor: M. B. BenJan; počet strán: 160; väzba: brožovaná (mäkká); jazyk: slovenský; rozmer: A5 (148 x 210 mm); rok vydania: 2020; vydavateľ: KNIHY-BENJAN; ISBN: 978-80-8141-236-3

 

„Čriepky z psychiatrie a psychológie“: t.j. niečo o „sláv­nych“ viedenských psychiatoch, ich školách, teóriách a metódach – najmä o V. E. Franklovi a o jeho „lo­go­te­rapii; „Ka­mien


ky z moza­iky noológie“: t.j. o mys­li (νοῦς) a duchu (πνεύμα) človeka; „Vybrané kapitoly z au­to­bio­gra­fie“: t.j. autentické príbehy zo života

Toto sú názvy a stručný obsah troch častí knihy. Prvé dve časti knihy by sa dali označiť aj ako „te­oretické základy“, zatiaľ čo tretia vychádza viac z praxe, zo skú­seností. Ide v podstate o „osobné svedectvá“ (nie­ktoré príbehy by bolo možné nazvať i „kazuistikami“). Ide vlastne o konkrétne dôkazy, že to, o čom bolo písané „te­oreticky“, potvrdzuje aj „prax“. Potvrdzuje nielen, že to funguje, ale ukazuje aj, ako to funguje.

V knihe je venované pomerne veľa miesta aj takým otázkam ako: Čo je to náhoda, osud, a čo zmysel, zámer? Akú úlohu hrajú na „hoj­dačke ži­vota“ – pri „pádoch do hlbín“ a pri „vzletoch do výšin“? A aký význam má hľadanie a poznanie zmyslu (resp. zámeru) rozličných životných situácií, a s tým súvisiaca voľba medzi rôznymi alternatívami nášho postoja (a konania)... napríklad aj v prípade, keď nás postihne utr­pe­nie?

Pozrite si obsah, prológ a epilóg knihy

         Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník