FAKTY a ÚVAHY O ŽIVOTE – o jeho pozoruhod­nos­tiach, pôvode, podobách, poruchách, poslaní, pokračo­vaní...

 

(autor: Dr. Milan Benjan; formát: A5; 108 strán, 11,7 AH).


                              O_zivote
FAKTY o:

pozoruhodnostiach života (o rôznych, často veľmi podivuhodných formách života; o divoch živej prí­rody, o tzv. „inteligentnom designe“; o tom, ako vynálezcovia kopí­rujú to, čo už bolo dávno „vynájdené“ – Stvoriteľom…),

pôvode života (o spo­re „evolúcia verzus kreácia“; o „hlinených nohách darvinizmu“; o tom, ako je to s tzv. „vedec­kým svetovým názorom“…),

podobách života (o troch úrov­niach života: vegetatívnej, animálnej a duchovnej; a o vzťa­­­hoch medzi nimi),

problémoch života (predovšetkým o cho­robách, ich príčinách; ale i o zdraví, o uzdra­vo­vaní a ošetrovaní)

a ÚVAHY o:

poslaní života (o jeho zmysle a cieli) a o

pokračovaní života (o tom, ako je to s tzv. reinkarnáciou, t.j. „prevteľovaním“, atanáziou, t.j. nesmrteľnosťou a s ana­stáziou, t.j. vzkriesením).

Pozrite si úvod a obsah knihy

 

 

 
Prejsť na: ÚVODNÚ STRANU CENNÍK