ÚVAHY – podnety na zamyslenie pre veriacich i „neveriacich“

(autor: Lukáš Embe; A5; 92 strán)

 

O vzťahu vedy a viery, o pod­state viery kresťanov; o zdraví i chorobe; o pomoci ľuďom na pomoc odkázaným a o iných dôležitých otázkach; + vyše 60 duchov­ných „mini“ úvah („duchovných kvapiek“).

Pozrite si obsah, úvod a záver. kapitolu knihy

 

             

 
Prejsť na:  ÚVODNÚ STRANU CENNÍK