starnutie a staroba -- príčiny, príznaky, problémy

                                                                    (prevencia a pomoc pri problémoch)

(autor: MUDr. M.B. Benjan; formát A5; 44 strán; tretie, doplnené vydanie, rok vyd. 2017)

 

„Staroba – choroba!“ „Proti veku nieto lieku!“

Naozaj platia tieto príslovia?

Je v nich iste veľa pravdy, ale nemožno ich brať doslovne.

Lebo staroba nie je choroba (i keď je často chorobami sprevádzaná), ale je to fyziologický stav (i keď niektoré fyziologické funkcie organizmu v starobe občas už nefungujú ako predtým); je to skrátka fyziologický stav istého (involučného) obdobia života človeka. Keďže involúcia (t.j. „spätný, regresný vývoj“) postihuje všetky orgány a systémy (i keď nie rovnako intenzívne, a navyše individuálne rozdielne), aj poruchy, ktoré sa v tomto období objavujú, majú isté špecifiká, a to nielen pokiaľ ide príznaky, ale aj o liečbu.

To „proti veku (proti starobe, starnutiu) nieto lieku“ naozaj platí – ale proti chorobám, ktoré starobu sprevádzajú, sú lieky, resp. možnosti liečenia (niekedy prostriedkami chemickými, inokedy fyzikálnymi postupmi; niekedy konzervatívnymi, inokedy chirurgickými metódami). Teda možnosti liečenia sú, aspoň niekedy! Ale kedy? Niečo sa o tom dozviete v tejto publikácii.

Veľký význam má aktivita – telesná i duševná, a tiež spôsob stravovania, skrátka životospráva. Ale aká aktivita, životospráva?  Aj táto problematika je tu rozobraná.

Dôležité je aj prostredie, najmä vzťah ľudí – blízkych i cudzích. No aký vzťah? Aj tejto otázke sa autor venuje, a to dosť podrobne.

Nemožno zabúdať, že aj duchovný život človeka môže veľmi ovplyvniť jeho vyrovnávanie sa s rôznymi problémami, teda aj so starobou. Aký duchovný život môže pomôcť vyrovnať sa so starobou (ale aj odchodom z tohto sveta)? Aj o tom sa tu píše.

Táto publikácia (toto je už jej tretie vydanie) je – ako napovedá titul –  o príčinách a príznakoch starnutia, o pro­blémoch starých ľudí, a tiež o možnom predchádzaní a riešení týchto problémov (aspoň niektorých).

I keď je písaná prevažne odborným štýlom (lebo nie vždy možno hovoriť o zložitých odborných veciach „kuchynskou“ rečou), iste jej porozumie aj „laik“, pretože každý odborný výraz je preložený do slovenského jazyka, poprípade je jeho význam podrobne vysvetlený v poznámke pod čiarou.


          

 Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník