Výber zo zápiskov chlapca, muža, starca…

Podtitul: O snoch a realite, o pádoch a vstávaní z prachu, o „trojdueli“ v duši (pudy verzus rozum verzus morálka), o „láskach“ a láske, o vášňach a viere

(autor: M.B. Benjan; formát: A5; 28 strán)

 

„Zápisky“ sú príbehom života, prežitého síce nie nejako „dobrodružne“, ale napriek tomu sú azda predsa len poučné – najmä opisom tých „pádov a vstávaní“, no tiež neustáleho hľadania (a občas i postupného nachá­dzania).

Podstatnú časť „Zápiskov¼“ tvorí denník, vedený jedným človekom v prie­behu viac než jedného polstoročia. Preto sú (napriek tomu, že ich autor je ten istý) „zápiskami chlapca“, „zápiskami muža“ i „zápiskami starca“. Sú nielen opisom udalostí – veľmi in­tím­nych, ale aj takých, ktoré „hýbali svetom“; banálnych i zložitých (možno aj zaujímavých) –, ale sú tiež priamym svedkom prebúdzania sa citov (čistých a vznešených) i vášní (zničujúcich a zraňujúcich); sú svedkom dozrievania muža (po stránke citovej, rozumovej i duchovnej), a nás­led­nej postupnej modulácie (niekedy i radikálnej korekcie) niektorých jeho predstáv (snov), názorov a postojov.

Sú obrazom i dôkazom toho, že myslenie a konanie človeka v jednotlivých obdobiach jeho života ovplyvňuje akýsi „trojduel“, pre­biehajúci neustále v jeho duši – súboj troch „aktérov“: pu­dov, ro­zumu a mo­rálky.

V tomto „trojdueli“ (ktorý hýbe „kyvadlom duše“) môže prechodne víťaziť hociktorý z „akté­rov“, a preto i „hojdačka života“ sa môže občas nachádzať v rôz­nych (i v ex­trém­nych a nebezpečných) polohách. Dôležité je však, aby nezastala; a to ani v žiad­nej extrémnej polohe, ale aby ani nezostala nehybne stáť v tom „naj­bezpeč­nej­šom“ (t.j. najnižšom) bode.

Život je pohyb – tam, kde nie je pohyb, nie je ani život. Avšak „prílišný pohyb“ (alebo dlhodobý „pobyt v extrémnych polohách“) tiež nie je dobrý, je dokonca nebezpečný.

Na to, ktorý z „aktérov“ momentálne v „trojdueli“ víťazí, má vplyv vzájomný pomer ich síl v danom okamihu. A sila jednotlivých „aktérov“ závisí viac ako od „subjektu“ (človeka, v duši ktorého boj prebieha), od istých „objektívnych daností“.

Tento „Výber zo Zápiskov“ obsahuje práve tie ich časti, ktoré hovoria o spomenutom „trojdueli“, ale tiež o tom, aký je vzťah medzi snami a realitou – o tom, že o naplnení snov možno hovoriť aj vtedy, keď boli transformované v realitu, ktorá má síce inú podobu (možno menej romantickú a fantastickú), ale jej podstata sa ne­zmenila; čiže keď „plody“, ktoré realita priniesla, sú rovnaké, iba azda trochu „zrelšie“, ako tie, ktoré boli obsahom snov mladosti.

 

 

Prejsť na:

úvodná strana

cenník