UMENIE MYSLIEŤ a ROZUMIEŤ

(myslieť nezmeneným rozumom,
rozumieť zmenenou mysľou)


Autor: M.B. BenJan; počet strán: 104; ilustr.,väzba: mäkká (V2); rozmer A5 (148x210)
rok vydania: 2022; vydavateľ: KNIHY-BENJAN; ISBN: 978-80-8141-281-3

UMENIEMyslenie je v podstate umenie, žiaľ, v súčasnosti u väčšiny ľudí už „stratené“; myslenie je u nich „zmenené“ (porušené). Našťastie nie nenávratne. Preto je treba pokúsiť sa opäť nájsť ono stratené umenie myslieť. Nahradiť chaos v hlave poriadkom. Podmienkou je „myslieť hlavou“ („nezmeneným rozumom“), rešpektovať fakty a ctiť si morálku. O tom je prvá časť knihy.

Rozumieť niečomu (poznať pravú podstatu vecí a udalostí) si vyžaduje niečo viac ako iba správne myslenie. Je treba poznanie postaviť na základe, ktorý je dostupný iba tzv. „zmenenej mysli“. Čo je to však zmena mysle („metanoia“)? O tom je druhá časť knihy. Správne myslieť a rozumieť je dôležité nielen kvôli svojmu duševnému komfortu,  úspešnosti (v profesnej kariére a iných aktivitách), kvôli našim blízkym (kvôli pokoju a pohode v rodine, zamestnaní, spoločenstve, ktorého je človek súčasťou), ale aj kvôli vlastnej budúcnosti, a to aj (ba najmä) tej poslednej. Čiže dôležité je to nielen z pragmatického hľadiska, ale aj sub speciae aeternitatis.

.

         Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník