UMENIE MYSLIEŤ - 2

("pootvorenie čiernej skrinky podvedomia")


Autor: M.B. BenJan; počet strán: 100; ilustr.,väzba: mäkká (V2); rozmer A5 (148x210)
rok vydania: 2022; vydavateľ: KNIHY-BENJAN; ISBN: 978-80-8141-288-2

UMENIE MYSLIET-2

Zatiaľ čo prvý diel UMENIA MYSLIEŤ sa venoval poruchám myslenia spôsobeným chybami vedomými, teda aj korigovateľnými vedome (vô­ľou, sústredením sa na spôsob myslenia, a vy­varovaním sa opakovaných poznaných omylov a chýb), tento druhý diel je zameraný na niektoré poruchy psychiky, ktorých základy sú zakotvené v pod­vedomí, a pre­to sú oveľa ťažšie prístupné snahám o ich odstránenie. Fungovanie podvedomia si totiž stále udržiava svoje tajomstvá. Do istej miery sa správa ako „čierna skrinka“. Zásah do neho je zložitý: vyžaduje si okrem obvyklého spôsobu práce s čiernymi skrinkami (sústredenia sa na vstupy a výstupy) aj porozumenie niektorým zákonitostiam fungovania centrálneho nervového systému (čo možno obrazne označiť ako „po­otvo­renie čiernej skrinky podvedomia“).

Prá­ve o tomto je táto kniha.

.

         Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník