PRÍBEHY, pristavenia (a prídavky)…

(autor: M.B. Benjan; formát: A5; 76 strán)

Príbehy môžu byť rôzne, napr. okrem dobrodružných (či dokonca „akčných“) i „nedobrodružné“ (či dokonca „všed­né“, kaž­do­denné); po­pri fiktívnych (či dokonca fantastických) i realistické (či dokonca reálne, autentické)

Pristavenie sa môže byť i pripomenutím si a zamyslením sa. A pri­po­­me­nu­tie mô­že byť aj napomenutím (ktoré môže byť užitočné pre tých, čo sa dokážu zamyslieť).

Prídavky dopĺňajú a „doťahujú“ – vlastne dopovedajú „napovedané“ (napr. v „prí­behoch“ alebo „pristaveniach“).

Naše „príbehy“ nie sú určené pre tých, ktorí hľadajú vzru­šenie (do­brodružstvo), ani pre tých, čo prahnú po krvi a zločinoch (čo sa vyžívajú v drsných „akčných“ príbehoch), ba ani pre tých, čo obľubujú ta­jom­nosť, ktorým učarovala „mysterióznosť“ (a ktorých často „po­čaroval“ okultizmus – rodný brat mysterióznosti).

Kniha je určená tým, ktorí dokážu zamýšľať sa nad tým, čo prečítajú, ale aj nad tým, čo prežívajú – (nad svojimi vlastnými „príbehmi“); je určená tým, čo sa dokážu „pristaviť".

Pozrite si úvod a bsah knihy

 

Prejsť na:

úvodná strana

cenník