trilógia NÁVTATY

(1. Návrat k Hospodinovi, 2. Návrat k učeniu Ježiša Krista, 3. Návrt domov)

Návrat 1

Autor: M.B. BenJan; formát A5 (148x210 mm), väzba mäkká (V1 a V2); počet strán: celá  trilógia 242 (44+62+136);. rok vydania: 2023; vydavateľ: MB.KNIHY-BENJAN; (www.knihy-benjan.sk )

1.        1.časť trilógie: Návrat k Hospodinovi ISBN:078-80-8141-305-6;

Navráťte sa, a ja sa navrátim k vám – vraví Hospodin mocností.. Vy sa však pýtate: Ako sa máme vrátiť? (Mal 3,7) Tento biblický citát je hlavným mottom tejto knihy: Ako sa vrátiť od teológie, postavenej z veľkej časti na základoch starovekej gréckej (pohanskej) filozofie a čiastočne aj mytológie k poznaniu jediného pravého Boha (J 7,3) a k plneniu Jeho vôle (Mt 7,21), samozrejme vrátane rešpektovania Jeho zákona (Mt 5,17)?

.

         Prejsť na:  úvodnú stranu  cenník