MOJE KRÉDO – v čo, komu a prečo verím

obr.(autor: Marek Beem; formát: A5; 87 strán)

Nie je to iba osobné vyznanie au­tora, ale aj pohľad na krédo (vyznanie) kresťana vo svetle Božieho slova (teda nie nebib­lických dogiem)

V elektronickej forme (na CD) má publikácia názov CREDO - verím.

 

      
Prejsť na: ÚVODNÚ STRANU CENNÍK