LISTY CIRKVI

obr.(Beem; A5; 22 strán)

V prvej časti je uverejnená polemika medzi „kresťan­ský­mi evolu­cionistami“ a „kreacionistom“, ktorá pre­behla v r. 2002-2003 na stránkach časopisu ECAV Cirkevné listy; v druhej časti (Listy) sú kritické pripo­mienky autora k po­stojom niektorých cirkevných čini­teľov k otáz­kam „eku­me­nizmu“, synkretizmu a evo­lucionizmu.

 

Prejsť na: ÚVODNÚ STRANU CENNÍK