Adolf von Harnack: Stručné Dejiny dogmy

obr.(formát: A5; 244 strán, 22,5 AH)

Prvé vydanie slovenského prekladu tejto svetoznámej knihy (do češtiny bola preložená pred viac ako 100 rokmi) iste prispeje k vyplneniu citeľnej medzery nielen na policiach verejných a súkromných knižníc, ale hlavne v informovanosti teológov (najmä ich mladšej generácie), ale aj iných vzdelancov nášho národa. Veď A. v. Harnack svojimi dielami (a najviac práve "Dejinami...") ovplyvnil myslenie mnohých teológov,a to zďaleka nie iba svojej generácie.

Siahnite si zadarmo úvod a obsah knihy

       

 
Prejsť na: ÚVODNÚ STRANU  CENNÍK