Kamienky z mozaiky ANTROPOLÓGIE: darvinizmus, biblická antropológia, „dynamológia(„malá exkurzia do sveta veľkých síl“)

(autor: M.B. Benjan; formát: A5; 128 strán). 

 

Antropológia – náuka o človeku je veľmi široký a „pestrý“ vedný odbor. Je to v podstatea sa z množstva kamienkov ozličnej farby a veľkosti; niektoré z nich sú v cen­tre obrazu a podieľajú sa na zobrazení „ústrednej 

Biológia, teológia (presnejšie biblická zvesť) a fyzika poskytujú tri rôzne pohľady, resp. pohľady z troch rôznych strán na vysokú „horu poznania“ života všeobecne, a života človeka špeciálne. Syntéza týchto troch pohľadov môže prispieť k náj­de­niu najschodnejšej „trasy výstupu“ na túto neprebádanú „horu“. Pomáha odhaliť mnohé súvislosti, ktoré sú nielen poučné, užitočné, ale aj zaujímavé a krásne.  

Autor ponúka fakty, videné zo spomínaných troch pohľadov, a to s nádejou, že čitateľ v nich nájde práve to poučné, užitočné, zaujímavé a krásne. A možno, že práve to ho podnieti venovať sa hlbšie (a širšie) týmto otázkam, získavať ďalšie informácie, a vytvárať si tak komplexnejší obraz o človeku (teda i o sebe), a o stvorenstve vôbec. Uvidí tak divy a nádheru, ktorú by inak nevidel. Lebo iba odstránenie klapiek jednostrannosti alebo povrchnosti z „očí našej mysle“ nám umožňuje dívať sa, uvažovať i konať tak, že dokážeme vidieť, akceptovať a rešpektovať mnohé veci, ktoré pre nás predtým boli „neviditeľné, hoci ležali pred našimi očami.

 

Prejsť na:

úvodnú stranu

cenník